Yangın Güvenliği Eğitimi

geri dön
Personellere ya da kişilere, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda uygulamalı olarak gerçekleştirilen programdır. Program sonunda, katılımcılara katılım belgesi düzenlenir, uygulamalar rapor olarak sunulur.

Yasal Dayanak:
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Binaların Yangın Korunması Hakkında Yönetmelik