İlk Yardım Eğitimi

geri dön

Sağlık bakanlığı tarafından onaylı, sertifikalı İlk Yardım Eğitimi’nin amacı; tüm bireylere ilk yardım bilgi ve becerisi kazandırmaktır. Kurumumuz Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur.

 

 


Bu eğitim programında aşağıdaki konular işlenmektedir.

1. Genel İlk Yardım Bilgileri
2. Hasta/Yaralı Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3. Temel Yaşam Desteği ve OED Kullanımı
4. Kanamalarda İlk Yardım
5. Yaralanmalarda İlk Yardım
6. Yanık, Donma, Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
7. Kırık, Burkulma, Çıkıklarda İlk Yardım
8. Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
9. Zehirlenmelerde İlk Yardım
10. Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
11. Göz, Kulak, Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
12. Boğulmalarda İlk Yardım
13. Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

En az ilk okul mezunu, 18 yaşını doldurmuş herkes ilk yardım eğitimlerine katılım sağlayabilir.
Eğitim ücreti İl Komisyonu tarafından belirlenmekte olup, fiyat indirimi uygulanabilmektedir.

Temel İlk Yardım Eğitimi, 2 gün (16 saat) sürmekte olup, eğitim tamamlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen gün ve saatte sınav gerçekleştirilmektedir. Teorik ve uygulamalı sınavda 85 ve üzere puan alan katılımcılar “İlk Yardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı” almaya hak kazanırlar.

İlk Yardım Yenileme Eğitimi, daha önce ilk yardımcı sınavlarında başarılı olarak belgelerini almış kişilerin 3 yıl sonra 1 gün (8 saat) eğitime katılarak geçerlilik süresini tekrar uzatan eğitim programıdır. Bu eğitim programında sınav yapılmamakta olup, tüm işlemler kurumumuzca tamamlanmaktadır.